Instructeurs opleiding
For a Safe and Professional Diving Education all over the World

De weg die IDD bewandelt levert twee basisprincipes op.  Als eerste een grotere verantwoordelijkheid van de Instructeur.                                   Het eerste principe komt tot       uiting door een grote mate         van interpretatievrijheid van       een groot aantal voorge-             schreven regels en richtlijnen.   De instructeur dient namelijk een goed inzicht te hebben in zijn cursisten en over de duikplaatsen, om tot een veilige en succesvolle cursus komen.                                       

Als tweede een stevige basiservaring voor de cursisten Het tweede principe komt tot uiting in de totale duiktijd die de cursisten onderwater dienen door te brengen, om aan de eisen van een open water brevet te voldoen.                 Alle opleidingen staan onder de supervisie van een instructeur met lesbevoegdheid. 

Instructor Training Course                            IDD heeft zich gericht op een meer specifieke inhoud welke wordt weergegeven in een Instructor Training Course (ITC). De lesmaterialen zijn zeer zorgvuldig samengesteld en zijn zowel didactisch als duik- technisch van een ongeĆ«venaard niveau.                 De cursus voor toekomstige instructeurs, heeft als doel aankomende instructeurs te helpen bij de ontwikkeling van de nodige kennis om naar behoren te functioneren als professionele duikinstructeur. De onderdelen die in de cursus aan de orde komen zijn: vaardigheidslessen, modulaire lespresentatie, beoordelingen (zowel theoretisch als praktisch), voortgezette opleidingen, houding van een instructeur.                               De gehele ITC staat onder leiding van een professionele IDD Course Director                   De resultaten van iedere fase worden voortdurend besproken met de Course Director.           

IDD Cross-Over Cursus Duikinstructeurs van andere organisaties die reeds over de nodige duikervaring en ervaring op het gebied van lesgeven bezitten, kunnen als ze een actieve status (lesbevoegdheid) hebben en verder door het leven willen als IDD instructeur, een Cross-Over cursus volgen.

Tijdens deze Cross-Over cursus wordt het gehele IDD Systeem doorlopen en worden de opleidingsmaterialen zowel in theorie als ook in de praktijk behandeld.                             Wat wordt er behandeld in deze Cross-Over cursus: werken met het Instructor Manual en het gebruik maken van de IDD         trainingshulpmiddelen. Beheersing van de Open Water Skill, uitleg van de duikplanner. Tijdens de Cross-Over cursus leert de duikinstructeur met het IDD-systeem te werken.           De duikinstructeur zal zich hierdoor alle vereiste kennis en vaardigheden eigen maken